Zöld csoport

Zöld csoport bemutatása

 

Az óvodai életben nincs olyan terület, amivel ne lehetne összekapcsolni a mozgást. Csoportunkba fontosnak tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, egészségének védelmét és a prevenciós mozgásfejlesztést. Célunk, hogy a gyermekek megszeressék és igényeljék a mozgásos játékokat.

A tanulásban a legfontosabb motiváció a sikeresség. Ezt vegyes életkorú csoportban, nyugodt légkörben a gyermekek saját képességeinek megfelelő differenciált bánással érjük el. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a harmonikus fejlődést, az egyéni sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk.

Az óvoda közös programjaiban, hagyományaiban aktívan részt veszünk.

Óvodapedagógusok:

Baumann Eszter és Kremlicskáné Bognár Magdolna

Dajka:Nádházy Szilvia