Rózsaszín csoport

Rózsaszín csoport bemutatása

 

Csoportunkban sok éve dolgozunk már együtt. Közös célunk, hogy a gyerekek óvodás éveit, mindennapi változatos tevékenységekkel, élményekkel tudjuk gazdagítani.    Óvodapedagógusként, közel 30 éve foglalkozunk gyerekekkel, ami megköveteli tőlünk az adott generációhoz történő alkalmazkodást, flexibilitást. Ezért követjük és alkalmazzuk napi gyakorlatunkban a szakmai újdonságokat, a hagyományos módszerek mellett, a gyerekek életkori sajátosságainak maximális figyelembe vételével. Nevelésünkben igyekszünk következetesek maradni, mindezt humorral, vidám légkörben.

A hozzánk érkező gyerekeket, izgalommal várjuk. A nagyobbaktól az óvodai napirend szerinti különböző tevékenységeket, játszva elsajátíthatják. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a csoportban kialakított szokások, szabályok kapaszkodót nyújtanak a mindennapi óvodai életben való eligazodásban az újonnan érkező gyerekeknek, szülőknek egyaránt. Fontos számunkra, a csoportközösség nyugodt, elfogadó légkörének kialakítása, amelyben a gyerekek toleráns magatartása többnyire ennek megfelelően alakul. Dadus nénink fontos segítőnk a mindennapok során, a gondozási feladatok elvégzésében. A sikeres együtt nevelés érdekében, a gyerekek fejlődéséről, nevelésének örömeiről és nehézségeiről, napi kapcsolatban illetve fogadó órán adunk tájékoztatatást, ahol az esetleges tennivalókat és megoldási lehetőségeket közösen keressük.

A különböző tevékenységi formák: egészségfejlesztő testmozgás, környezet megismerése és matematikai tapasztalatok szerzése mellett, a művészeti nevelés jól szolgálja a gyermekek látásmódjának alakítását és lelki szükségleteik kielégítését, melyek az általunk legkedveltebb tevékenységek.

A vizuális és ábrázoló tevékenység fő szervezője Ági néni, amely a kreativitást, önállósodást, egyéni alkotási képességet egyaránt fejleszti. A zenei nevelés irányítója Gabi néni, amely a művészeti nevelés egyik leggazdagabb ága, zenei relációkkal, intellektuális, érzelmi, szociális hatást gyakorol a személyiség egészére.

 

Kuháriné Harum Ágnes és Lódi Gabriella       óvodapedagógusok

Tóth Anna dajka

 

Angolul Vidáman nyelvi programról bővebb információ:

Érd.: Miszlai Zoltán (Angolul Vidáman Kft.) 0036 20 2233077

www.angolulvidaman.eu