Intézményünkről

Zuglói Cseperedő ÓvodaCím: Budapest, 1148 Lengyel u. 21.

Telefon: 06 (1) 4600-344

E-mail: zugloi.cseperedo.ovoda@gmail.com

Zugló kertvárosi részén, barátságos környezetben, zárt, mindenféle mozgásigényt kielégítő játszóudvarral fogadja az érdeklődőket. A gyermekeket óvodába lépésük pillanatától - a szülőkkel együttműködve életkorunknak és fejlettségüknek megfelelően, egyéni szükségleteiket figyelembe véve családias légkörben neveljük.

Intézményünk minden csoportjában szakképzett óvodapedagógus dolgozik. A csoportszobák - melyek a gyermekek mindennapi tevékenységének helyszíne- sokszínű, jó minőségű, modern játékokkal várják óvodásainkat. A gyerekek egész napját az életkoruk legfontosabb tevékenysége a játék szövi át, és határozza meg, mely kiegészül a rendszeres, tudatosan szervezett mozgástevékenységekkel. A játékba integrált tanulási folyamatban a gyermekek megtalálják egyéni adottságaik kibontakozásának lehetőségeit.

 

Gyermekközpontú programunk a gyermekekben rejlő adottságokat segíti valóra váltani:

  • Minden gyermek saját tempójában tud fejlődni, az egyéni bánásmód során alkalmazott módszerek lehetővé teszik tehetségük kibontakozását.
  • Gondot fordítunk arra, hogy megtanuljanak egymásra odafigyelni, és képesek legyenek egymást elfogadni.
  • Intézményünkben a külső világ tevékeny megismerését és a matematikai tapasztalatok szerzését helyezzük előtérbe. A környezeti nevelés során lehetőségünk nyílik a környezettudatos magatartás formálására, és az egészséges életmód alakítására, mely jelentősen hozzájárul a jövő társadalmának formálásához.
  • Hangsúlyt fektetünk a számítógéppel való ismerkedésre, mely része az iskolára való sokrétű felkészülésnek, és segít megalapozni a tudatos felhasználói magatartást.

Óvodai nevelésünk legoptimálisabb sikerességéért két pedagógiai-asszisztens, utazópedagógusként logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógy-testnevelő segíti az óvodapedagógusok munkáját. A szakmailag kiválóan képzett óvodapedagógusaink sikerességét a céltudatos, megújulásra képes, gyermekközpontú alkalmazotti közösség segíti.

A szülői igények alapján, térítési díj ellenében sok érdekes program közül választhatnak óvodásaink: kerámia, zeneovi, játékos gyermektorna, sakk, különleges iskolaalapozó torna, korcsolya, ovifoci, kirándulás.

Évszakonként kirándulásokkal támogatjuk a környezeti nevelés fontosságát, melyek során igyekszünk minél több élményhez, közvetlen tapasztalatszerzéshez juttatni a gyereket.
Dolgozóink
Kérjük, adója 1%-val támogassa óvodánkat!