Aktuális

Tisztelt Szülők!

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül,

2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék (beleértve a mini bölcsődéket, családi bölcsődéket és munkahelyi bölcsődéket) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek.

A 2020.06.02 – án, keddi naptól intézményünk is újranyit. A visszanyitással kapcsolatos előírásokat követve, intézményünk mindent meg fog tenni a fertőzés veszélyének elkerülésére, kockázati tényezők minimálisra csökkentése érdekében, de ehhez partneri együttműködésükre is szükségünk lesz. Az alább felsoroltak olyan alapvető szempontokat, szabályokat, és intézkedéseket tartalmaznak, melyek egészségügyi kockázati tényezők, és a színvonalas minőségi működés feltételeit biztosítják, amelyekből intézményvezetőként nem engedek.

Kérem Önöket, hogy tegyék félre egyéni érdekeiket, hiszen remélhetőleg ez egy átmeneti helyzet, melyet el kell fogadnunk, le kell mondanunk kényelmi szempontokról és alkalmazkodnunk kell új szabályokhoz.

Így kérem, hogy figyelmesen olvassák végig, ÁTMENETI HÁZIRENDÜNKET, mely tartalmazza a NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT kötelező járványügyi szabályait, valamint az intézményünk speciális, visszanyitási feltételeit, és a gyermekek visszaszoktatásával kapcsolatos teendőket.

Megkérek Mindenkit, a szigorúbb egészségügyi szabályok követésére, betartására a jelenlegi helyzetben, ezek alapvetően a megelőzést szolgálják, amelyek mind a dolgozókra, mind a Szülőkre egyaránt érvényesek.

 

Együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2020.05.26.

Szemerédi Zsanett

 

 

ÁTMENETI HÁZIRENDÜNK

 

 • · Elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményünkbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek, szülő és dolgozó léphet be.
 • · Amennyiben egy gyermeknél, fertőzés, vagy felső légúti megbetegedés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el fogjuk különíteni, egyúttal értesítjük a szülőt, és a megbízott gyermekorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • · Fenntartónak jeleztem, hogy a nyári ügyeleti időszakot – pedagógus hiány miatt – összevont csoportokkal, úgynevezett „nyári nyitva tartási” rendszerben tudjuk működtetni.
 • · Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 • Kerülni szükséges továbbá a felesleges, közvetlen fizikai kontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.
 • A kontaktus csökkentése érekében, az étkezés térítési díjának befizetése, valamint ügyintézés online, email formában történik.
 • A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
 • Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.
 • Nyári napirend szerint előnyben részesítjük a szabad levegőn való tartózkodást, szabadtéri játéktevékenységeket, amennyiben lehetséges, kerüljük a személyes érintkezéssel járó játékok szervezését.
 • A csoportszobákban, zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében fokozott és folyamatos szellőztetést biztosítjuk.
 • · A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére.
 • A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • Ágyneműk, textíliák hetenkénti, gépi úton történő fertőtlenítő mosási eljárással biztosított.
 • A gyermekek személyi higiénéjének megóvása érdekében fogmosó eszközöket a koronavírus-járvány fennállása alatt nem használunk.

 

Az intézmény speciális adottságaiból kifolyólag, az előtérbe történő, új belépési protokoll szabályait kell követni:

 • Beléptetéskor érintésmentes lázmérő használatát alkalmazzuk.
 • Maximum 4 fő gyermek, és őket kísérő felnőtt tartózkodhat azonos időben az intézmény előterébe, jelenlegi átadó helyiségében.
 • A bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés lett elhelyezve, ennek használatára folyamatosan felhívjuk a figyelmet, valamint előtérbe való belépéskor az intézmény dolgozói kézfertőtlenítő spray használatát biztosítják.
 • A személyes kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása, elvitele során az előtérben a szülők, a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak, minimalizálják a benntartózkodási időt, és törekedjenek a biztonságos védőtávolság betartására.
 • A gyermekek behozatala és elvitelekor, csak egy felnőtt léphet be, mint kísérő személy az előtérbe, további kísérő személyek az intézményen kívül várakozzanak.
 • · A felnőttek esetében kötelező a szájmaszk, vagy arcot eltakaró sál használata, de az NNK nem javasolja,hogy az óvodai, ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak.
 • A délelőtt reggeli órákban 8.30-ig, csak a főbejárati ajtó lesz nyitva, így jó idő esetén a szokásos módon, az udvaron történik a gyülekező.
 • Az ajtó 8.30-9.00 között zárva lesz.
 • Akik nem igénylik az étkezést, illetve későbbi időpontban szeretnének érkezni, azoknak 9.00 - 9.30-ig van lehetőségük gyermeküket behozni, ebben az esetben már nincs mód reggeli étkezésre.
 • Abban az esetben, ha ebéd után szeretnék hazavinni gyermeküket, 12.30-13.00 óra közötti időintervallumban van lehetőség.
 • Pihenő idő után, 15.00-tól a főbejárati ajtó nyitva lesz, a belépési protokoll szabályai megegyeznek a fent leírtakkal.

Egészségügyi kockázati tényezők csökkentése érdekében, amit kérünk:

 • Időjárásnak megfelelő váltóruha (zacskóban elkülönített tárolás)
 • Könnyen kezelhető kulacsot kérünk, névvel, jellel és csoport megjelöléssel ellátva, a kulacs, csak víz folyadékot tartalmazhat, (udvari élet során folyadékpótláshoz kell, a szörpre, teára jönnek a darazsak, és nem oltja a szomjat).
 • Mindenki legyen szíves saját hatáskörben gondoskodni gyermeke szükség szerint naptejjel való bőrápolásáról.
 • A gyermekek számára, ha szükséges, egy tisztántartott „alvóka” megengedett az érzelmi biztonság érdekében.

Kérjük, hogy beszélgessenek gyermekükkel, segítsék elő, könnyítsék meg a visszaszoktatási időszakot, örömteli óvodai élmények felidézésével. A COVID-19 világjárvány pozitív hozadéka, az elmúlt hetekben, hónapokban minőségi időt tölthettek együtt a családok, melyből most, egy új, rendkívüli óvodai élethelyzetbe csöppennek gyermekeik.

Hatályos: 2020.06.02. napjától visszavonásig.

elephant-line-10.png